Summer Festival 2016

12983940_962986130437057_3980091667924055634_o.jpg

Lễ hội Mùa Hè – Summer Festival tại quảng trường nhạc nước TTTM Times City, ngày 23-24/4/2016


callout Happening now
The 10 most promising events!
YSEALI welcomes present Obama to Vietnam