-->

Bộ Ngoại giao tổ chức thi tuyển dụng công chức 2016

  06-07-2016

Thông báo tuyển dụng năm 2016

Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016 với các thông tin cụ thể như sau:

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển dụng 70 công chức và viên chức các chuyên ngành sau:

TT Chuyên ngành Số lượng Ngoại ngữ
1 Quan hệ Quốc tế (QHQT) 34 Anh (20), Pháp (02), Trung (03), Nga (01), Đức (01), Ý (01), Bồ Đào Nha (01),

Khơ-me (03), Lào (01), Nhật (01)

2 Luật pháp Quốc tế

(LPQT)

17 Anh (14), Pháp (03)
3 Kinh tế Quốc tế

(KTQT)

08 Anh (08)
4 Báo chí-Truyền thông đối ngoại

(BC-TTĐN)

03 Anh (03)
5 Kế toán – Tài chính (KT-TC) 05 Anh (05)
6 Kỹ sư Công nghệ thông tin (CNTT)
(phụ trách quản lý mạng và an ninh mạng)
03 Anh (03)

70 chỉ tiêu công chức, viên chức được phân bổ như sau:

– Ủy ban Biên giới Quốc gia: 05 chỉ tiêu (02 LPQT tiếng Anh, 01 LPQT tiếng Pháp, 01 QHQT tiếng Khơ-me, 01 KT-TC).

– Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài: 05 chỉ tiêu (02 QHQT tiếng Anh, 02 KTQT tiếng Anh, 01 LPQT tiếng Anh).

– Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh: 10 chỉ tiêu (03 QHQT tiếng Anh, 02 QHQT tiếng Pháp, 02 KTQT tiếng Anh, 01 LPQT tiếng Anh, 01 KT-TC, 01 CNTT).

– Nhóm các đơn vị khác thuộc Bộ: 50 chỉ tiêu

 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
 2. Các điều kiện chung:
 3. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
 4. a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 5. b) Đủ 18 tuổi trở lên;
 6. c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
 7. d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
 8. e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 9. g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
 10. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
 11. a) Không cư trú tại Việt Nam;
 12. b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 13. c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 14. Các điều kiện khác:
 15. Tốt nghiệp Đại học; có xem xétưu tiên đối với các trường hợp Tốt nghiệp Thủ khoa toàn khóa Học viện Ngoại giao Việt Nam; Thủ khoa các Đại học khác ở trong nước theo các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Báo chí-Truyền thông; Tốt nghiệp xuất sắc các Đại học của nước ngoài và các trường hợp có trình độ Tiến sỹ theo chuyên ngành đăng ký dự thi và phù hợp với các lĩnh vực công tác của Bộ; sử dụng tốt nhiều ngoại ngữ;
 16. Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị của Ngành ngoại giao;
 17. Đảm bảo tiêu chuẩn ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại, không nói ngọng, nói lắp;
 18. Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển theo các chuyên ngành từ 1 đến 4 tại mục A:

– Dự thi với ngoại ngữ chính là tiếng Anh: có chứng chỉ IELTS (Academic) từ 6.5 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 87 điểm trở lên (ngày cấp từ 01/7/2014 đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– Dự thi với ngoại ngữ chính là tiếng Pháp: có chứng chỉ DELF B2 từ 65 điểm trở lên hoặc DALF C1 từ 50 điểm trở lên.

(Đối với các thí sinh dự thi trong các chuyên ngành và ngoại ngữ khác: không yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế).

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
  chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người
  hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
 3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
  lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ
  tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

(Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên trong quy định này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển).

 1. Hồ sơ dự tuyển:
 2. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại địa chỉ www.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng 2016);
 3. 02 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6cm (theo mẫu tại địa chỉ www.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng 2016) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 4. Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);
 5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm từ bậc Đại học trở lên (có công chứng);
 6. Bản sao các bằng khen, giải thưởng, giấy chứng nhận thành tích (nếu có);
 7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn
  30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 8. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 9. 04 ảnh cỡ 4x6cm;
 10. Bản sao chứng minh thư nhân dân (có công chứng);
 11. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (thí sinh dự thi) theo đường bưu điện;
 12. Đối với các thí sinh nêu tại Phần B, II, 4: 01 bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu.

Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ sở cấp chứng chỉ thẩm tra, xác minh tính xác thực của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nếu phát hiện có hành vi sai phạm, các kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

 1. Tất cả các thí sinhthực hiện khai thông tin trực tuyến trước khi nộp hồ sơ:

Đường link đăng ký tuyển dụng năm 2016 tại đây

Thời hạn khai thông tin: từ ngày có Thông báo tuyển dụng đến hết ngày nhận hồ sơ – sơ tuyển.

 1. Các môn thi và hình thức thi:

VÒNG 1

Các thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện về hồ sơ và sơ tuyển được dự thi Vòng 1.

* Các môn thi bắt buộc:

 1. Môn Kiến thức chung: thi viết (120 phút) về hệ thống chính trị, tổ chức
  bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính
  nhà nước;
 2. Môn Chuyên ngành: thi viết (180 phút).
 3. Môn Ngoại ngữ chính:

– Đối với thí sinh thi các chuyên ngành 1, 2, 3, 4 tại Phần A:

+ Với tiếng Anh và tiếng Pháp: bài thi viết (180 phút);

+ Với các ngoại ngữ khác: thi viết (180 phút), thi nghe (45 phút) và thi vấn đáp
(15 phút);

– Đối với thí sinh thi chuyên ngành 5, 6 tại Phần A (Kế toán – Tài chính và Kỹ sư Công nghệ Thông tin): thi viết (90 phút) và thi vấn đáp (15 phút).

 1. Môn Tin học văn phòng (chỉ dành cho thí sinh thi chuyên ngành từ 1 đến 5 tại Phần A): thi trắc nghiệm (45 phút).

* Môn khuyến khích:

Ngoài môn Ngoại ngữ chính, thí sinh có thể: (i) đăng ký thi thêm các ngoại ngữ phụ (tiếng Anh/Pháp/Trung, thi viết 90 phút) hoặc (ii) nộp các bằng cấp, chứng chỉ đối với các ngoại ngữ khác và được cộng thêm điểm ưu tiên vào tổng điểm thi nếu đạt yêu cầu.

VÒNG 2

– Các thí sinh hoàn thành đủ các phần thi tại Vòng 1, không có bài thi nào dưới 50% thang điểm thì đủ điều kiện dự thi Vòng 2 – Phỏng vấn.

– Các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 sẽ đăng ký nguyện vọng đơn vị dự thi của mình theo 04 nhóm, gồm: Ủy ban Biên giới Quốc giaỦy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoàiSở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Nhóm các đơn vị khác thuộc Bộ (gửi đơn đăng ký nguyện vọng 03 tuần trước thời điểm thi Vòng 2).

– Trước 02 tuần so với thời điểm thi Vòng 2, Bộ Ngoại giao thông báo danh sách đăng ký nguyện vọng đơn vị dự thi. Trong vòng 05 ngày kể từ khi có thông báo, các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng của mình; Bộ Ngoại giao không xem xét việc thay đổi nguyện vọng sau thời điểm này.

– Trước thời điểm thi Vòng 2, Bộ Ngoại giao công bố chính thức danh sách đăng ký nguyện vọng đơn vị dự thi.

 1. Nguyên tắc xét chọn người trúng tuyển:
 2. Thí sinh thi đủ các bài thi của các môn thi, có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50% thang điểm trở lên;
 3. Thí sinh có kết quả thi tuyển lấy theo tổng điểm các Vòng thi (sau khi đã cộng các điểm ưu tiên và điểm khuyến khích, nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong danh sách thí sinh đăng ký dự thi trong từng nhóm đơn vị, trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng;
 4. Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kiểm tra sức khoẻ cho những thí sinh đạt điểm tuyển dụng. Kết quả thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kiểm tra sức khoẻ là cơ sở cuối cùng quyết định việc tuyển dụng;
 5. Bộ Ngoại giao bảo lưu quyền ra quyết định phân công công tác các thí sinh trúng tuyển về bất kỳ đơn vị nào trong Bộ căn cứ nhu cầu của Bộ và năng lực thí sinh được tuyển dụng.

Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 1. Thời gian, địa điểm và lệ phí thi tuyển:
 2. Thời gian, địa điểm thi tuyển:
 3. Nhận hồ sơ, thu lệ phí thi và sơ tuyển:Từ 8h00 -11h30 và 13h30-17h00 ngày 05-06/7/2016 tại Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội và
  Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 Alexandre de Rhodes, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1: dự kiến trong tuần từ 25 – 29/7/2016 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và đăng trên trang web www.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng 2016).
 5. Hướng dẫn nội dung thi tuyển: dự kiến trong tuần từ 15 – 19/8/2016 (tại Học viện Ngoại giao; đăng trên trang web www.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng 2016).
 6. Phát thẻ dự thi: dự kiến trong tuần từ 29/8 – 01/9/2016 (tại Học viện
  Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh);
 7. Thi Vòng 1: dự kiến trong tuần từ 12 – 16/9/2016(tại Học viện Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh).
 8. Công bố kết quả Vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2: dự kiến trong tuần từ 03 – 07/10/2016 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh).
 9. Đăng ký nguyện vọng nhóm đơn vị dự thi: dự kiến trong tuần từ31/10 – 04/11/2016.
 10. Thay đổi nguyện vọng nhóm đơn vị đăng ký dự thi (nếu có): dự kiến trong tuầntừ 7 – 11/11/2016.
 11. Công bố chính thức danh sách đăng ký đơn vị dự thi: dự kiến trong tuần từ 14 – 17/11/2016:.
 12. Thi Vòng 2: dự kiến trong tuần từ 21 – 25/11/2016 (tại Học viện Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh).
 13. Công bố kết quả tuyển dụng: dự kiến trong tháng 01/2017.
 14. Lệ phí thi tuyển: thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

(Không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển).

Bộ Ngoại giao sẽ có các thông báo cụ thể tiếp theo về các nội dung khác liên quan đến kỳ thi.

          Đầu mối liên hệ: 

Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao.

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3799 2407/2409 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Fax: 04 37992315.

Email: [email protected]

Web: www.mofa.gov.vn (mục Tuyển dụng 2016).

Hà Nội, ngày  20 tháng 4 năm 2016

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2016

Comments

comments


callout Happening now
The 10 most promising events!
YSEALI welcomes present Obama to Vietnam