-->

HANOI NEW MUSIC ENSEMBLE: Hòa nhạc: SỢI CHỈ VÔ BIÊN/ Concert: ENDLESS THREAD

  26-04-2016
[English below] VIỆN GOETHE VIỆT NAM CÙNG TRUNG TÂM ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT THỂ NGHIỆM ĐOM ĐÓM (DOMDOM) HÂN HẠNH GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HOÀ NHẠC CỦA NHÓM HOÀ TẤU ÂM NHẠC ĐƯƠNG ĐẠI “HANOI NEW MUSIC ENSEMBLE”

20.00
26&27/04/2016
Viện Goethe Hà Nội
56-58 Nguyễn Thái Học
Vào cửa tự do

SỢI CHỈ VÔ BIÊN là 1 chương trình biểu diễn các tác phẩm sáng tác cho hoà tấu thính phòng bởi các nhạc sĩ đương đại Việt Nam và thế giới qua các thời kỳ: Từ Tây Nguyên của Đỗ Nhuận- nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu tiên của âm nhạc cổ điển đương đại Việt Nam thành danh trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh (1922-1991) qua Mưa của Vũ Nhật Tân (1970-), Journey No.3 (Một Chuyến Đi số 3) của Trần Kim Ngọc (1975-) tới Miniatures (Mô Hình Thu Nhỏ) của Nguyễn Minh Nhật- nhạc sĩ trẻ triển vọng thuộc thế hệ 8x. Xen kẽ là ba tác phẩm đương đại của ba nhà soạn nhạc châu âu quan trọng thời kỳ trước thế chiến hai: một khúc độc tấu sáo flute xinh xắn nhưng vô cùng đặc trưng cho trường phái ấn tượng cuối thế kỷ 19 của nhạc sĩ người Pháp Claude Debussy; Một tứ tấu cho kèn Clarinet, Violin, Cello và Piano của nhà soạn nhạc người Đức Paul Hindemith – một ví dụ của chủ nghĩa Tân Cổ Điển Đức được coi là tương đương với trào lưu Biểu Hiện trong lĩnh vực hội hoạ và văn chương cùng thời kỳ; Và Kranke Mond (Vầng Trăng Ốm)- một khúc song tấu cho flute và giọng người tiêu biểu cho ngôn ngữ âm nhạc phi điệu tính sáng tác bởi Arnold Schönberg, cha đẻ của chủ thuyết triết học âm nhạc quan trọng nhất trong lịch sử âm nhạc đương đại, chủ thuyết đã đặt nền tảng cho mọi trào lưu và chủ nghĩa âm nhạc đương đại Âu-Mỹ suốt thế kỷ 20: Nhạc Chuỗi (Seriel Music); hay còn gọi là “Nhạc Mười Hai Cung”.

VIETNAM GOETHE INSTITUTE AND DOMDOM – THE HUB FOR EXPERIMENTAL MUSIC& ART PROUDLY PRESENT “ENDLESS THREAD”- A CONCERT OF “HANOI NEW MUSIC ENSEMBLE”

20.00
26 & 27/04/2016
Goethe Institut Hanoi
56-58 Nguyen Thai Hoc
Free Entrance

ENDLESS THREAD is a chamber concert of compositions by contemporary composers of Vietnam and the world through the ages: from quartet Tay Nguyen (Highlands) by Do Nhuan- a composer belong to first generation of Vietnamese contemporary classical music, who was growing up and establishing during the war time (1922-1991) through Mưa (Rain) of Vu Nhat Tan (1970), Journey No.3 by Tran Kim Ngoc (1975-), to Miniatures of Nguyen Minh Nhat- a promising 8.x young composer. Interspersed are three contemporary works of three important European composers: Syrinx, a lovely solo piece for flute from 1913, extremely characteristic of the Impressionism of French composer Claude Debussy; Quartet for clarinet, violin, cello and piano by German composer Paul Hindemith – an example of German Neo-Classic school which is very much related to the expressionism in visual art and literature along period; And, Der Kranke Mond- a duet piece for flute and soprano from Pierrot Lunaire, premiered in Berlin in 1912, is representative of the free atonality composed by Arnold Schönberg, who was born in Vienna in 1874 and died in Los Angeles in 1951. He is father of the most important musical doctrines in the history of contemporary music, which built the foundation for almost all contemporary music movements (before technology) in the United States and Europe throughout the 20th century: Serial Music, also known as “composition with twelve-tones”.

Comments

comments


callout Happening now
The 10 most promising events!
YSEALI welcomes present Obama to Vietnam