-->

Acceleration to Demo Day Course 2016 – Vietnam Silicon Valley

  10-05-2016

*ENGLISH CAPTION BELOW
——————————————–
Chương trình Acceleration to Demo Day của Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) là một cơ hội “đi tắt đón đầu” cho những Startup đã hoàn thiện sản phẩm/dịch vụ, có mong muốn tìm hướng phát triển sản phẩm/dịch vụ của mình để mở rộng thị trường và sẵn sàng cho việc gọi vốn trước các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với Acceleration to Demo Day, các Startup sẽ:
• Nhận được sự đồng hành và cam kết gắn bó từ các nhà đầu tư và cố vấn thuộc mạng lưới VSV trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp.
• Làm việc trực tiếp 1-1 tại không gian làm việc VSV Corner với đội ngũ chuyên gia , cố vấn của VSV và thuyết trình trong Ngày hội đầu tư (Demo Day)
• Tham gia MIỄN PHÍ khóa học “Silicon Valley Best Practices – Comprehensive Master Class and Mentoring for High Impact Companies” trong tháng 7 từ hai chuyên gia đến từ Thung lũng Silicon là Michelle Messina (CEO Explora International LLC) và Jonathan Baer (Quản lý điều hành Threshold Ventures)

Trong 1 tháng, các Startup sẽ trải qua khóa huấn luyện dưới sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia về công nghệ và khởi nghiệp, các chuyên gia về tài chính doanh nghiệp, các nhà đầu tư và những cố vấn về pháp lý trong từng bước của tiến trình phát triển. Nội dung chính của khóa học bao gồm:
TUẦN 1: Đánh giá về sản phẩm/dịch vụ và xây dựng các thủ tục pháp lý
TUẦN 2: Xây dựng mô hình kinh doanh
TUẦN 3: Lập kế hoạch tài chính
TUẦN 4: Kỹ năng đàm phán và thuyết trình

DEADLINE
Hạn chót nhận hồ sơ 10/05
Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn: 10/05 – 14/05
Thời gian diễn ra khóa học: 16/05 – 15/06

Khóa huấn luyện sẽ không tính phí cho các Startup, thay vào đó VSVA sẽ nhận 5%-7% cổ phần của Startup tham dự.

Khóa huấn luyện sẽ chỉ nhận 15 Startup, vì vậy các Startup đăng ký sớm sẽ được ưu tiên đánh giá hồ sơ và phỏng vấn.

CÁCH THỨC THAM DỰ
Điền đầy đủ các thông tin hồ sơ tại (chọn một trong hai ngôn ngữ, ưu tiên tiếng Anh)

English: https://www.f6s.com/vsvaccelerationtodemoday/apply
Vietnamese: https://www.f6s.com/vsvaccelerationtodemoday-vietnamese/apply
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnamsiliconvalley
Mọi thắc mắc xin liên hệ: +84985573303 (Mr. Quân)
——————————————————————
Acceleration to Demo Day course from Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) is a chance to “gain a headstart” for Startups with established products/ services to scale up their businesses, extend the market and get ready for capital calls from local and foreign investors.
With Acceleration to Demo Day, Startups will:
• Receive supports and commitment from investors and mentors from VSV network throughout the business developing process.
• Work directly one-on-one at our co-working space VSV Corner with a team of expert, mentors from VSV and pitch during the Demo Day.
• Be able to attend FOR FREE the course: “Silicon Valley Best Practices – Comprehensive Master Class and Mentoring for High Impact Companies” in July from two experts from Silicon Valley: Michelle Messina (CEO Explora International LLC) and Jonathan Baer (Managing Partner of Threshold Ventures).

During one month, startups will go through the intensive traning course with direct supports from entrepreneurship and technology experts, financial experts, investors and legal advisors during their whole business developing cycle. The main agenda for the course includes:
1st WEEK: Products/ Services Assessment and Building legal documents.
2nd WEEK: Establish Business Model
3rd WEEK : Establish Financial Plan
4th WEEK: Negotion and Pitching Skills

DEADLINE
Application deadline: 10/05
Application review and interviews: 10/05 – 14/05
Course duration: 16/05 – 15/06

The course will be free of charge, instead VSVA will take 5% to 7% equity from each Startup.
The course will only take 15 Startups, so early sign-ups will be prioritized for early application review and interview.

HOW TO APPLY:
Fill in the online application form (Choose one between two languages, preferably English)
English:
https://www.f6s.com/vsvaccelerationtodemoday/apply
Vietnamese: https://www.f6s.com/vsvaccelerationtodemoday-vietnamese/apply
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnamsiliconvalley
Hotline: +84985573303 (Mr. Quân)

Comments

comments


callout Happening now
The 10 most promising events!
YSEALI welcomes present Obama to Vietnam